Đặc sản tây bắc

chuyên sỉ- lẻ các sản phẩm đặc sản tây bắc như lợn gác bếp, trâu gác bếp, bò gác bếp…